Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson viaAnnju Annju
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viafinatka finatka
Reposted fromFlau Flau viafinatka finatka

"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."

Reposted fromiansha iansha viareloveution reloveution
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viaiammistake iammistake
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Kiedy kogoś kochamy, ale nie jesteśmy z nim, zazwyczaj gdy już nauczymy się z tym żyć, próbujemy żyć dalej… Poznajemy nowe osoby, próbujemy się do nich przyzwyczaić, próbujemy z kimś być, tylko że wtedy widzimy każdą wadę tej osoby, nie jest ona tak idealna jak osoba, którą kochamy i czasami wręcz ta ta osoba nas odpycha, bo wszystko co robisz z nią kojarzy Ci się z osobą, którą kochasz. Nie jest ona tak śmieszna, tak czuła i tak sympatyczna, wystarczająco inteligentna… Lepiej być samemu?
Reposted frombylejaka bylejaka viaiammistake iammistake
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaiammistake iammistake
4194 5950 500
[09]
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
7927 0843 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viaoxygenium oxygenium
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viaoxygenium oxygenium
6182 016d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaoxygenium oxygenium
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
9631 2447 500
Reposted frompalesoap palesoap viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl