Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

1646 9c11 500
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside vianezavisan nezavisan
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viahope24 hope24
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viayourhabit yourhabit
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viacranniesofsoul cranniesofsoul
1291 38f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaynis aynis
5370 5c7c
Reposted fromoutline outline viamodalna modalna

August 17 2017

Ona jest bardzo przez niego pokaleczona.
— Jakub Żulczyk
Reposted bykhalaanetaxx
9662 b0c9 500
Reposted fromtwice twice viaaanetaxx aanetaxx
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaaanetaxx aanetaxx
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viabadassfromhell badassfromhell
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje viaaanetaxx aanetaxx
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaaanetaxx aanetaxx
Tęsknię za Twoim zapachem.
8356 8953
Reposted fromMuppet Muppet viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl