Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

Życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz je z kim spędzić. 

Stawał się moim przyzwyczajeniem. Powoli. Pomału. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku.

Megan Hart

Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viahope24 hope24
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
8837 8315 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakhal khal
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
1063 aa6f 500
Murakami, Mężczyźni bez kobiet
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viaaugustus augustus
8475 38d2 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Wstrzymaj oddech i policz do dziesięciu
Poczuj jak ziemia osuwa się spod nóg
A potem słuchaj jak znów pęka mi serce
— Adele - Skyfall
Reposted frombeinthe beinthe viagdziejestola gdziejestola
3771 b8a1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialaters laters
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialaters laters
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viaMaryiczary Maryiczary
4921 c406 500
Reposted fromtutifruti tutifruti viakhal khal
9931 39a2
Reposted fromoutoflove outoflove viakhal khal
7625 01cd
Reposted fromposzum poszum viakhal khal
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— (via skazanyna)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl