Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamkejt amkejt
7344 20e0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamkejt amkejt
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viaamkejt amkejt
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viaodnowa odnowa
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaodnowa odnowa
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaodnowa odnowa
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaodnowa odnowa
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— "Ten właściwy"
Reposted fromnotenough notenough viaodnowa odnowa
0039 cb08
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaodnowa odnowa
Poznałam Ciebie, a moje serce przestało się wreszcie chować za mostkiem. Wyrywa się, kiedy Cię widzi, a kiedy Cię nie ma, wierci się niespokojnie. Tylko w obecności Twojego serca się uśmiecha.
— C. Nieszyn Jasińska
Reposted fromlovvie lovvie viaTyMiJestes TyMiJestes
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viarattyness rattyness
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viatrytorunaway trytorunaway
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
Reposted fromperfectsense perfectsense viablubra blubra
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablubra blubra
I don't wanna see you go
I need somebody to love me
Reposted fromperfectsense perfectsense viablubra blubra
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viablubra blubra
-Trzy miesiące temu powiedziałbym, że jeżeli kogoś szczerze kochasz, musisz pozwolić mu odejść. Ale teraz patrzę na ciebie[...] i widzę, jak głęboko się myliłem. Jeżeli kogoś naprawdę kochasz, musisz zrobić wszystko, żeby go zatrzymać.
— Jodi Picoult / szkoda, że już nie o nas...ale dziękuję jak Ty za tę miłość...19/.
Codziennie przyłapuję się na tym, że chciałbym Ci o czymś opowiedzieć, o tym co mi się przytrafiło danego dnia, o tym co właśnie odkryłem i w danej chwili wydaje mi się niezmiernie ważne. Albo znajduję w internecie zdjęcie uroczych zwierzątek i czuję, że Ty też powinnaś je zobaczyć. Budząc się rano odłączam telefon od ładowarki i zaczynam pisać do Ciebie tak, jakby nic się nie wydarzyło, dopiero po chwili zdaję sobie sprawę, że przecież już nie jest tak jak dawniej, że choć ja nadal chcę być przy Tobie, to moja obecność już nic dla Ciebie nie znaczy, a jej brak nie zmienia nic w Twoim życiu. Chwilami tylko łudzę się, że może nie zapomnisz o mnie całkowicie i że czasem pojawiam się jeszcze w Twoich myślach. 
— Niezapamiętnik. 21.04
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl