Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

1044 70d4 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vialaparisienne laparisienne
Jestem dziwna bo lubię jasne sytuacje. Lubię wiedzieć na czym stoję, kto jest kim w tej grze i o co gra. Lubię gdy ludzie jasno mówią mi na czym im zależy i czego oczekują - nie udają przyjaciół, nie udają miłości. Jestem dziwna bo stronię od toksycznych relacji i niszczących sytuacji. Wolę gorzkie słowa od słodkich kłamstw i konkrety od podchodów. Nie lubię gdy ktoś się mną bawi, kiedy ja traktuje go serio. Boli mnie kłamstwo i złamane obietnice, brak szacunku i strata mojego czasu, za to cenie szczerość.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
4127 03ed
Reposted fromLookrecja Lookrecja viatobecontinued tobecontinued
9685 7dc5 500
4100 c145
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaavooid avooid
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Zależało mi na kimś, kto będzie moją kotwicą, wiesz? [...] Kto będzie dzwonił dzień w dzień z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pobiegnie w środku nocy do apteki, gdy zachoruję. Będzie tęsknił, jak wyjadę. I kochał, bez względu na wszystko.
— jodi picoult
Reposted fromxcvbz xcvbz viazyta zyta
0911 c320
Reposted frombyheart byheart viainmybetterworld inmybetterworld
6496 aee8 500
Reposted fromsoftboi softboi viazyta zyta
7243 a086
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

February 16 2019

5639 bb3e
0780 e732
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viahereyes hereyes

podczas kłótni wyobraź sobie że może to być wasza ostatnia rozmowa, od ciebie zależy jak ją zakończysz. 
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viadancing-shoes dancing-shoes
5447 ffc0
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl